Koffie met thema op 29 januari van 10.00 – 11.30 uur.

Tijdens onze 2e bijeenkomst brachten wij allen “iets” mee.
Een tekst of een voorwerp ter illustratie of ter verduidelijking van een herinnering die ons heeft geraakt of sterk heeft geïnspireerd of zelfs ons op nieuwe andere gedachten heeft gebracht.
Het was heel bijzonder om deze momenten in ons leven met elkaar te delen.
Het was ook heel bijzonder dat er zelfs zoveel mensen rond de tafel zaten dat niet iedereen aan bod kon komen!
Aankomende vrijdag zal er zeker eerst nog even tijd zijn om ieder – die daar nog even de ruimte voor wil hebben – zijn of haar herinnering te kunnen vertellen.
Daarna gaan we aan de slag met een onderwerp dat in het verlengde ligt van onze eerste bijeenkomsten, waarover ik nog even niets schrijf. Ik wil wel ieder vragen om een pen en papier mee te nemen.
Het is in ieder geval een onderwerp dat weer tot een boeiende uitwisseling zal leiden en waardoor we steeds meer van elkaar zullen leren kennen, en daar is het op deze ochtenden om te doen!
Tijdens het laatste half uur, en misschien gaan we dan iets over 11.30 uur heen, wil ik, namens de liturgie commissie, een vraag aan u voorleggen over een bijzondere dienst op 28 februari aanstaande.
We zijn samen hard aan het werk om daar een bijzondere dienst van te maken en willen uw gedachten daar proberen in mee te nemen.
Natuurlijk hoop ik dat we vrijdag weer een heel fijne bijeenkomst zullen hebben waarbij – zoals altijd – iedereen van harte welkom is, ook diegenen die (nog) niet aan de eerste 2 bijeenkomsten hebben deelgenomen.
Ik zie er naar uit u te ontmoeten!

Hartelijke groeten,
Monique van Zoest, uw pastor.