Info voorgangers‎ > ‎

Mw. E. v.d. Brink

Mw. E. v.d. Brink:

De vraag naar zin en doel van het leven houdt mij al vele jaren bezig. Mijn belangstelling is ondermeer gericht op spiritualiteit en de vraag wat de essentie van religie is, zowel van het christendom als ook van de andere wereldgodsdiensten. 
Sinds enkele decennia ben ik actief betrokken bij het universeel soefisme. 
Van 1999 - 2004 heb de opleiding “pastoraal werker en voorganger” van het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat gevolgd. 

Comments