Wie zijn wij‎ > ‎

De Vlam    
De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. 
De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting. Vrijzinnig en betrokken
“Vrijzinnig”  wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven. Daarbij laten we ons graag inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor kunst en cultuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
Als vereniging vormen we een gemeenschap met de blik naar buiten gericht. Graag werken we samen met andere personen en organisaties in en om Rhenen. Het liefst zien wij De Vlam als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.  

Wat biedt De Vlam?
Het programma van De Vlam omvat enkele pijlers. Op de zondagochtend is er meestal een viering, maar er kan ook een lezing of bezinningsbijeenkomst op het programma staan. De eerste dinsdag van de maand is filmavond. In het voorjaar wordt een cursus georganiseerd door de gezamenlijke afdelingen uit de regio. Naast de wisselende exposities in de bovenzaal wordt aandacht aan kunst besteed door tentoonstellingen te bezoeken. 

Aandacht voor elkaar en pastorale zorg
Een lidmaatschap van De Vlam heeft een meerwaarde. De leden en begunstigers vormen een gemeenschap waarin men aandacht voor elkaar heeft en met elkaar meeleeft. 
Een werkgroep pastorale zorg legt bezoeken af en, indien gewenst, kan pastorale zorg worden verleend door een voorganger. Deze kan op verzoek van leden, begunstigers en ook van belangstellenden een speciale dienst verzorgen.
Op de vierde vrijdag van de maand wordt een koffieochtend met onze pastor Monique van Zoest gehouden. Ontmoeten staat centraal, samen praten we naar aanleiding van een thema over wat ons raakt en bezighoudt.