vrijdag 20 januari 2017                Oecumenisch café ‘Dankbaarheid als levenskunst’            16.30 uur

In het Oecumenisch café, georganiseerd door de Raad van Kerken Rhenen Kesteren, spreekt hoogleraar Paul van Tongeren over ‘Dankbaarheid als levenskunst’. Zowel gelovige als niet-gelovige mensen kunnen zeggen dankbaar te zijn. Wat ervaren ze dan, wat bedoelen ze daarmee? 

In hoeverre zijn we dankbaar voor een gelukkig toeval, een geslaagde onderneming, de gezondheid die we genieten of de vriend die we ontmoeten? Zulke vragen verkende Paul van Tongeren in het boekje ‘Dankbaar’ dat in 2015 verscheen en waarover hij deze middag komt vertellen.
Paul van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.
In 2012 verscheen van zijn hand het veel geprezen boek ‘Leven is een kunst’.
Van Tongeren geldt als een kenner van Nietzsche, de Duitse filosoof die in zijn kritiek op het christendom ‘de dood van God’ verkondigde.
Hoe kun je dankbaar zijn zonder in een God te geloven die vrij willekeurig de één wel iets zou geven en de ander niet?


Zaal open: 16.00 uur, aanvang lezing 16.30 uur
Plaats: Hof van Rhenen, Grutterstraat 17, te Rhenen

De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten erwtensoep te eten.

Meer informatie over deze middag:
Jan Offringa, 06 4989 4905 j.offringa@planet.nl
Meer informatie over de inleider: www.paulvantongeren.nl