Zondag 18 september 2016       lezing       aanvang 10.30 uur

De paradox van “thuis”
Fenneke Wekker


Het gevoel ergens thuis te zijn is voor ieder mens bekend. Soms is het zelfs zo vanzelfsprekend, dat het moeilijk is om te benoemen waarom men zich ergens thuis voelt. 

Aan de andere kant, mensen die zich níet langer thuis voelen in hun eigen wijk, stad of land kunnen vaak precies benoemen waardoor zij hun thuisgevoel verloren zijn. Ook migranten en vluchtelingen kunnen vaak heel goed uitleggen wat zij in het nieuwe land van bestemming hopen te vinden om hun verloren thuisgevoel weer te kunnen ervaren.

Er zit een paradox in thuisgevoel. Enerzijds is het een universele emotie, die door iedereen herkend wordt. Anderzijds is de notie van thuis, het idee over wat een ‘goed’ thuis is, zeer persoons- en context gebonden. Terwijl ieder mens zich in de ander kan herkennen als het gaat om het streven naar thuisgevoel, lijkt het onmogelijk om dat gevoel overal en bij iedereen te vinden. Is een diep thuis voelen in een sterk veranderende wereld eigenlijk wel mogelijk?


Fenneke Wekker is socioloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op thuisgevoel en ”belonging”, gemeenschapsvorming en mechanismen van in- en uitsluiting. Haar huidige onderzoek gaat in op de (on-)wil en (on-)mogelijkheid voor hulpbehoevenden om hun thuis-domein open te stellen voor informele hulp van buurtgenoten. 


Bijdrage in de kosten Є8,50 / €5,50 leden en begunstigers