Programma inspiratiemiddag Vrijzinnigen Nederland op 7 april 2017Geschiedenis als inspiratie voor de toekomst

                                    13.30   Ontvangst met koffie en thee

                                    14.00   Welkom door Ineke Jacobsen Jensen, voorzitter

                                    14.05   Inleiding door Wies Houweling, algemeen secretaris

                                    14.10   Geschiedschrijving van de afdeling Oud-Beijerland

                                    14.20   'De tweede reformatie' door Tom-Eric Krijger 
                                                Over de geschiedenis van de NPB 1870-1940 n.a.v. zijn proefschrift van 
                                                16 maart jl. Wat kan onze vereniging ervan leren?

                                    Pauze

                                    15.15   Reactie door Froukje Pitstra (reactie Tom-Eric)

                                    15.30   Gelegenheid tot het stellen van vragen

                                    15.45 Geschiedschrijving van de afdeling Rhenen

                                    15.55   Afsluiting  

Waar: De Vlam, Beukenlaan 2 in Rhenen. Er kunnen maximaal 90 mensen in de grote zaal. Wees er snel bij!
Opgave: bureau@vrijzinnigen.nl of 033-4689000. Na opgave ontvangt u meer informatie.