zondag 15 april 2018                                  lezing                                                  10.30 uur

Meister Eckhart
Drs. Welmoed Vlieger

“Leven zonder waarom, eenvoud bij Meister Eckhart”, zo luidt de titel van een publicatie van Welmoed Vlieger. 
Verder:  “Tegenwoordig staat Meister Eckhart (ca. 1260-1327) bekend als één van de grootste mystici van de westerse geschiedenis. De goddelijke eenwording, de unio mystica, is de onbetwiste hoeksteen van zijn prediking. Hierbij is wel iets bijzonders bij Eckhart, nl. dat deze onmogelijk door een mens gevonden of bereikt kan worden om de eenvoudige reden dat God en mens in de kern nooit van elkaar gescheiden zijn geweest en ook nooit zullen zijn. Het gaat dan ook niet zozeer om eenwording, maar om eenheid. En hieruit blijkt zijn eenvoud: we hoeven helemaal nergens naar toe, er valt niets te bereiken, want we zijn er al.” 


Welmoed Vieger studeerde wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing en vervolgens wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt zij aan een promotieonderzoek over “Innerlijkheid en politiek” aan de VU.  Daarnaast begeleidt zij studiedagen en weekenden rond intrigerende denkers en thema’s op het gebied van filosofie, religie/mystiek en samenleving.  Vlieger is een groot kenner van de middeleeuwse Meister Eckhart en de 19e eeuwse filosoof Søren Kierkegaard.
Voor meer informatie: www.welmoedvlieger.nl 


Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers