zondag 4 februari 2018                               lezing                                                     10.30 uur

Veda’s en Gnosis
Rinus van Warven
Wat hebben de Vedische traditie uit India en de wereld van de Gnosis met elkaar gemeen? Dat antwoord is simpel. 
Onze goddelijke kern bevindt zich in alle schepselen, zowel in mens en dier als plant. Het kunnen waarnemen van die onderliggende eenheid is de essentie van de spiritualiteit. In het westen gebruiken ze het woord Gnosis, in het oosten het woord Veda. Beide woorden verwijzen naar het weten van die ene Waarachtigheid.

Rinus van Warven is cultuurfilosoof, trendwatcher, journalist en programmamaker. Zijn thema’s zijn de wereld van de zingeving en de spiritualiteit, samengevat in een drietal levensvragen: Wie ben ik echt? Wat is de juiste verhouding tot mensen, dieren en planten om me heen? En hoe verhoud ik mij tot een mogelijke Bron die aan dit leven ten grondslag ligt? 
Voor meer informatie: www.rinusvanwarven.nl 


Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers