Zondag 30 oktober 2016     en    zondag 7 mei 2017    aanvang 10.30 uur

Lied van de ziel
Ronald Naar

Geïnspireerd door de Duitse “Singkreise” is Ronald Naar vier jaar geleden begonnen met het “Lied van de Ziel”. Zingen is in deze benadering niet een kunstvorm waarin het om prestatie gaat, ook niet alleen een emotionele uitlaatklep waarbij het puur om zelfexpressie gaat. 
Zingen als ‘basisbehoefte van de ziel’. Dat wil niet zeggen dat er geen plaats is voor luchtigheid en humor! Tijdens het ‘Lied van de Ziel’ zingen we eenvoudige meerstemmige muziek uit allerlei delen van de wereld. De liederen zijn gevarieerd en worden gekozen rond een thema. Van een ingetogen Taizé-sfeer tot een uitbundig Afrikaans lied. Er is ruimte voor stilte, een gedicht, een tekst, verhaal of sprookje. Vaak zullen liederen afkomstig zijn uit spirituele tradities, het zijn dan echter geen specifieke geloofsinhouden maar eerder universeel menselijke ervaringen die bezongen worden. Het ‘Lied van de Ziel’ is zowel voor mensen met als zonder zangervaring bedoeld.

Ronald Naar (1962) studeerde af als wijsgerig pedagoog, richtte zich daarna op drama, stem en zang. Vervolgens werden het muzische en levensbeschouwelijke steeds meer vervlochten in zijn werk.
Ronald geeft diverse workshops (zomerweken, koren, theatergroepen). Ook gebruikt hij samenzang als metafoor in trainingen rond samenwerking en communicatie. Daarnaast benut hij (samen)zang bij het vieren of gedenken van bijzondere momenten: het lied als ritueel.
Zowel in zijn workshops als in zijn optreden, zoekt hij naar een authentieke verbinding van mens en lied. Met enthousiasme en toewijding kan hij een groep laten zingen en daarbinnen ieder individu tot zijn recht laten komen. 


Vrijwillige bijdrage