LEESKRINGEN 

De Vlam heeft in de loop der tijd drie literaire leeskringen opgericht. Deze hebben meer of minder binding met De Vlam. Deelname staat open voor iedereen, men hoeft geen lid van De Vlam te zijn. De kringen bestaan uit maximaal tien deelnemers.  Literatuurkring 3 heeft ruimte voor nieuwe deelnemers. 

De voorheen bekende “spirituele leeskring” heeft zich opgeheven. Pogingen tot vernieuwing door het accent op Levensvragen te leggen, met de bedoeling om nieuw bloed binnen te krijgen, zijn mislukt. 

Literatuurkring 1 
De kring heeft een gemengde samenstelling. De bijeenkomsten worden bij één van de deelnemers thuis gehouden.  Data en boeken worden in onderling overleg gekozen. Om beurten wordt de bespreking van het boek door één van de leden voorbereid. Indien mogelijk wordt één maal per jaar een cultureel uitstapje gemaakt. Het afgelopen jaar hebben we de volgende boeken besproken: Stefan Enter “Grip”, Josha Zwaan “Parnassia”, Stephan Hertmans “Oorlog en terpentijn”, Gerbrand Bakker “De omweg”, Maartje Wortel “Half mens”, Rachel Joyce “De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry”, Marilynne Robinson “Lila” en Edmund de Waal “De haas met de amberkleurige ogen”. 
Informatie bij Han van der Voet, (0317) 61 26 69 of vandervoet-rhenen@planet.nl 

Literatuurkring 2, Boekband
Net als literatuurkring 1 heeft deze leesclub een gemengde samenstelling. We hebben besloten tot een maximum van acht leden,  afgestemd op de mogelijkheden van huiskamerbijeenkomsten bij onze leden. Onze leesclub leest een mix van nieuwe en oude literatuur en probeert jaarlijks een boek te koppelen aan film of theaterbezoek. In het afgelopen jaar is dat niet gebeurd.
Het afgelopen seizoen  hebben we de volgende boeken besproken: Ian McEwan  “De kinderwet”, Penelope Fitzerald “The blue flower”, Josef Roth “Job”, David Grossman  “Uit de tijd vallen”, Amos Oz “Judas” en Toni Boumans “Een schitterend vergeten leven, de eeuw van Frieda Belinfante”.
Informatie bij Willy Hoorn, (0317) 61 63 69 of willy.hoorn@hccnet.nl

Nieuwe literatuurkring 3
In het eerste jaar van het bestaan van onze literatuurkring zijn wij zeven keer bij elkaar geweest om te spreken over boeken die wij zelf hadden aangedragen. Dat waren: Ian McEwan "De kinderwet", Philippe Claudel "Het verslag van Brodeck", Meir Shalev "Een geweer, een koe, een boom en een vrouw", Adriaan van Dis "Ik kom terug", Kader Abdolah "Papegaai vloog over de IJssel", Paul Mercier "Lea", en Hendrik Groen "Pogingen iets van het leven te maken". Om de beurt hebben wij de discussie voorbereid en dat is ook voor het seizoen 2016-2017 de bedoeling. Er is voor het komend seizoen nog ruimte voor enkele deelnemers, dus mocht U belangstelling hebben dan kunt U contact opnemen met Liesje Rijnsburger, tel. (0317) 35 84 96.