Zondag 18 december 2016            lezing          aanvang 10.30 uur

Heimwee en hoop: wortelen in traditie én moderniteit
Naema Tahir


Ieder van ons droomt weleens over een nieuw bestaan, elders. Mooie dromen over reizen voorbij landsgrenzen en het zoeken naar geluk. Migranten ondernemen die reis daadwerkelijk. En migratie verandert levens. Niet alleen van migranten die overrompeld worden door nieuwe keuzes en ontmoetingen, maar ook van hun verwanten. Zij blijven achter met een gevoel van verlies en een verlangen naar onbekende oorden.

Als dochter van Pakistaanse migranten heeft Naema Tahir van kindsbeen af gezien en gevoeld hoe mooi maar ook hoe moeilijk het is om wortel te schieten in je nieuwe thuisland. Ze heeft ervaren hoe de versmelting van culturen een emotionele worsteling oplevert in de levens van migranten. Vooral vrouwen maken een mooie en waardige mix tussen hun tradities en moderne levens. Niet omdat ze geen keuzes zouden kunnen maken, of moderniteit niet willen omarmen, maar uit liefde: ze houden intens veel van hun familie en zijn niet uit op provocatie. Dat staat in schril contrast met de ijzige toon van het emancipatiedebat: het is buigen of barsten. Wie modern wil zijn, betaalt maar de hoofdprijs: breken met familie en tradities.

Naema Tahir vertelt op bijzonder invoelbare wijze hoe vrouwen die midden in hun tradities staan, omgaan met vrijheden en mensenrechten. Ze put uit haar juridische en literaire kennis en de vele persoonlijke verhalen die zij mocht optekenen. Daarmee biedt zij verrassende inzichten over de kunst van het laveren tussen traditie en moderniteit.

Naema Tahir (1970) werd in Slough, Groot-Brittannië geboren uit Pakistaanse ouders. Ze groeide op in zowel Engeland, Nederland als Pakistan, en werkte tien jaar als jurist voor onder andere de VN en de Raad van Europa. Ze vestigde haar naam als schrijver en publicist met “Een moslima ontsluiert” (2005), “Eenzaam heden” (2008) en “De Bruid” (2011). Ze is opiniemaker in het publieke debat over de multiculturele samenleving. Haar recent verschenen essaybundel “Gesluierde Vrijheid” behandelt de thema’s emancipatie, diversiteit en mensenrechten voor migrantenvrouwen. In september 2016 is haar boek “Brieven in Urdu” verschenen, met verhalen over de mooie en lastige gevolgen van migratie.


Bijdrage in de kosten Є8,50 / €5,50 leden en begunstigers