Zondag 15 januari 2017          lezing          aanvang 10.30 uur

De kunst van het vreedzaam vechten
Nico Koning
Mensen zijn altijd op zoek geweest naar beschutting en veiligheid. Maar de grootste bedreiging van die veiligheid komt niet van gevaarlijke dieren of van de natuur, maar van andere mensen. De grootste natuurlijke vijand van de mens is de mens. Hoe komt dat?

Eeuwenlang hebben mensen hun veiligheid gezocht in een gesloten cultuur met een heilig gezag en strenge regels. In een lang moderniseringsproces heeft een deel van de mensheid andere manieren gevonden om vrede en veiligheid te vinden. Moderne samenlevingen vormen een uniek experiment van vreedzaam samenleven met een grote mate van gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid. Wij kunnen op relatief vreedzame wijze met conflicten en verschillen omgaan. Hoe is dat uiteindelijk gelukt? En hoe kunnen we dit behouden, in een sociaal en cultureel gespannen samenleving?

Nico Koning studeerde theologie en andragologie en is docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij schreef met Hans Achterhuis het boek “De kunst van het vreedzaam vechten – een zoektocht naar de bronnen van geweldbeteugeling”. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over sociale vraagstukken. Voor meer informatie hierover, zie www.nkoning.nl


Bijdrage in de kosten Є8,50 / €5,50 leden en begunstigers