Alleen met mijzelf of met mijzelf samen?

Harm Knoop

Zondag 17 november 2019 10:30 uur

Bestaat het, een vloeiende en harmonieuze verbinding tussen de enkeling en de gemeenschap?

Harm Knoop ziet dat de politieke correctheid nogal eens het individualisme duidt als bron van allerlei ongerief en ongerechtigheid in de samenleving. Het individualisme met als extreme expressie (of karikatuur?) het ‘dikke-ik’. Het ik, het ego, lijkt de stoorzender in een samenleving op zoek naar duurzame en vreedzame co-existentie. Harm Knoop signaleert eerder het tegenovergestelde: er is juist te weinig individualisme in de samenleving.

Individualisme duidt in het dagelijks spraakgebruik op het primaat van het individu t.o.v. het collectief. Van oorsprong betekent dat woord individu: ongedeeld, ondeelbaar. Dat is een afbakening van het individu ten opzichte van de buitenwereld, die bestaat uit een verzameling “losse” eenheden. Uitlopend op “ieder voor zich en god voor ons allen”. Op een heel andere manier is “individu” juist het geheel dat alle delen omvat. Zou juist het individu niet alles en allen in zich dragen en verenigen? En de optimale draagkracht vormen van het collectief?


Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers

Harm Knoop is meer dan een half leven op zoek naar het eigene. Van zichzelf en van anderen. Soms is dat hard, confronterend, pijnlijk. Maar altijd heilzaam. Zoekend, inspirerend, bezielend ondersteunt en stimuleert Harm Knoop mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen. Hij werkt als coach, trainer, geestelijk verzorger, voorganger, schrijver. In 2012 publiceerde hij Leef je eigen mythe