Bijbelse Miniaturen

Carel ter Linden

Zaterdag 19 oktober 2019 15.00 uur

Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet-zozeer historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen kunnen leren hoe met deze aarde en alle leven om te gaan.

Deze wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die in die verhalen af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar ook een toenemend aantal gelovigen kunnen met de voorstelling van een ‘God’ als een bovennatuurlijke werkelijkheid, die deze wereld geschapen zou hebben en daarin af en toe op wonderbaarlijke wijze ingrijpt, dikwijls niets meer beginnen. Maar blijft er ons dan nog zoiets over als een geloof dat richting kan geven aan ons leven?

Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers

Carel ter Linden (1933), als dominee betrokken bij diverse koninklijke huwelijken en uitvaarten, groeide op in Den Haag. Hij was, na een studie rechten en theologie, drie jaar legerpredikant in Ossendrecht. Daarna stond hij in Hoogvliet, Oegstgeest en Den Haag, waar hij zestien jaar lang verbonden was aan de Kloosterkerk. Ter Linden schreef onder meer ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM?’, een persoonlijk verslag naar een spirituele zoektocht. In deze lezing staat zijn meest recente publicatie centraal, ‘Bijbelse miniaturen’.