Lezingen

Lezingen

Voor dit seizoen heeft de programmacommissie het thema Wat maakt het leven de moeite waard ? gekozen als rode draad in haar deel van het Vlam-programma. De programmacommissie hoopt met een diversiteit aan lezingen en activiteiten weer een programma te hebben samengesteld dat stof tot nadenken geeft. Wij wensen u veel plezier. Kom vooral samen en breng nieuwe mensen mee naar onze mooie Vlam.

Vanwege Corona is aanmelding voor deze activiteiten noodzakelijk bij art.alblas@kpnmail.nl

Wat maakt het leven de moeite waard?

De programmacommissie heeft in het komende seizoen gekozen voor vijf voordrachten rondom het thema “Wat maakt het leven de moeite waard?”

Het verlangen naar een waardevol bestaan uit zich onder meer in levensbeschouwelijke en filosofische vragen over zingeving. Zingeving wordt vooral door drie factoren bepaald, namelijk de waardering die wij zelf aan ons leven geven (1), de waardering die wij krijgen van de mensen om ons heen (2) en de levensbeschouwelijke en filosofische opvattingen die wij over zin en betekenis van ons leven hebben (3). We zullen nadenken over de waarde van het leven op momenten van vreugde, pijn en lijden, maar ook wanneer het leven voltooid lijkt en actieve beëindiging overwogen wordt.

De aandacht en betrokkenheid van mensen op elkaar is zeer bepalend voor mate waarin wij ons leven als waardevol ervaren. Levinas onderstreepte dit door te stellen dat God niet boven de mens bestaat, maar is terug te vinden in het gelaat van de weerloze ander. Hoe kunnen wij elkaar ruimte bieden voor ontwikkeling; voor verdieping; voor inzicht? Wij kunnen wel vol zijn van klimaatbeheersing, gelijke rechten en democratie, maar wat kunnen we met deze grote wij-thema’s als we dichtbij huis vaak al moeite hebben om samen te leven en elkaar te verdragen?

We zullen proberen vragen over zingeving te doordenken vanuit een vrijzinnig perspectief. Laurens ten Kate verwoordde het als volgt: “Ik zie vrijzinnigheid dan ook niet zozeer als een geloof, maar als een condition humaine. Ieder mens staat in een ingewikkeld geworden wereld, waarin zingeving niet voorgegeven is maar steeds weer opnieuw gezocht moet worden”. Vrijheid van geest dus; het open staan naar buiten en het loslaten van belemmerende gedachten en overtuigingen. Dat maakt het leven waard om geleefd te worden.