Contact

Algemeen

Vragen? Interesse in lidmaatschap? Ideeën voor het programma? Mail ons gerust op devlamrhenen@gmail.com.
Of neem contact op met één van de mensen die hieronder genoemd staan.

Afdelingsbestuur

Voorzitter:              Mw. G.E. (Grietje) van der Voet – Stam 
                              Tel: 0317-61 26 69, grietje.vandervoet@planet.nl

Secretaris:               Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum
                              Tel: 0488-44 11 60, pien@zeetronic.nl
                              postadres: Rijnbandijk 61, 4043JJ, Opheusden 

Penningmeester:     Hr. P.C. (Pieter) Vis 
                              Tel: 0317-61 90 77, visp@ziggo.nl

Lid: vacature

Lid:                         Hr. L.C. (Bert) Scholten 
                              Tel: 0317-61 61 01, scholtenlc@gmail.com

Pastoraal werker:    Ds. Monique van Zoest
                              Telefonisch bereikbaar: dinsdag- en                                                       donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur
                              tel: 0488-454354, mmvanzoest@hetnet.nl
 
 
Kosters:
Even maanden:   Dhr. W.J. Keijman, Tel: 0317-61 61 38, 
                              keijm040@planet.nl
Oneven maanden:  Mw. M. Roest-Kerkhoff, Tel: 0317-61 66 59 
                              marjoroest@gmail.com


Verhuur gebouwHr. P.C. (Pieter) Vis 
                             Tel: 0317-61 90 77, visp@ziggo.nl

Muziek (orgel),       
audio/video          Dhr. W.J. Keijman, Tel: 0317-61 61 38                   , 
installatie:            keijm040@planet.nl

Vrijzinnigen Nederland:  
Bureau: Spoorstraat 1, 3811 MN Amersfoort
Tel: 033-4689000
e-mail: bureau@vrijzinnigen.nl
website: www.vrijzinnigen.nl


Contactpersonen commissies/werkgroepen

Bezinnen & ontmoeten:
Mw. T. Alblas, Tel: (0317) 61 77 80, trudialblas@tele2.nl
Mw. M.H.H. Elfrink, Tel: (0317) 61 34 48, miriam.elfrink@planet.nl

Liturgiecommissie:
Mw. J.M. Mulder-Wattel, Tel: (0317) 61 36 39, mulwat@solcon.nl                       
Pastoraat:  
Mw. M. Roest-Kerkhoff, Tel: 0317-61 66 59, marjoroest@gmail.com 
Mw. F.A. Jonkers, Tel: 0317-61 61 01, fadebruijnjonkers@gmail.com

Programmacommissie
Dhr. J.L.M. van der Voet, Tel: 0317-61 26 69, vandervoet-rhenen@planet.nl
Mw. H.D.W. Koudijs-Goorhuis (film),
Tel. 0317-61 38 38,  inekoudijs@gmail.com 

Technisch beheer
Dhr. L.C. Scholten, zie Afdelingsbestuur

Tuingroep
Mw. W.M.A. Hoorn-de Vries, Tel: 0317-61 63 69, willy.hoorn@hccnet.nl

Kunst commissie
Mw. W.M. Mattheij-Hollestelle,  willymattheij@hetnet.nl                     Mw. C.M. Jansen-de Ruijter, e-mail: cmjansenderuijter@gmail.com        Dhr. P.C. Vis, zie Afdelingsbestuur            

Eenheid:
Kopij naar:    Mw. W. Vierkant-Balk, h.vierkant@hetnet.nl
Verspreiding: Dhr. H. Bloemheuvel, tel: 0317-61 42 60