Welkom bij Vrijzinnigen Rhenen

De vereniging Vrijzinnigen Rhenen is eigenaar van het gebouw De Vlam aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van Vrijzinnigen Rhenen, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien ons gebouw het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

jaaragenda 2021 versie 4.pdf


November 2021

Di 2 20:00 Film Buladó, i.s.m. Z.O.U.T.

Zo 7 10:30 Lied van de ziel, Ronald Naar

Zo 14 10:30 Lezing/film Tibetaans dodenboek, Harm Knoop

Za 20 20:00 Concert Duo Inês d'Avena, Blokfluit en klavecimbel Korenwinde

Zo 21 10:30 Herdenking overledenen, Mw. Ds. M. (Monique) van Zoest

Vrij 26 10:00 Bijeenkomst Koffie met Monique

Zo 28 10:30 Viering, 1e advent Mw. M.R.P. (Marieke) de Vries, VN

Services

Gebouw De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van onze organisatie tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis