Geschiedenis


Geschiedenis

Vrijzinnigen Nederland

Als tegenreactie op de opkomende orthodoxe stroming in de Nederlands Hervormde Kerk werd in 1870 een vereniging opgericht waar alle kritische denkers, “vrijzinnigen”, zich thuis zouden voelen. De vereniging krijgt de naam Nederlandse Protestantenbond, NPB. Het doel was het vrijzinnig leven en denken te bevorderen, “niet alleen op zondag, maar gedurende de hele week”, aldus Cornelis Willem Opzoomer in 1871. De NPB heeft altijd nadrukkelijk uitgesproken geen kerk te willen zijn en open te staan voor niet-kerkelijken.

In 1921 wordt Anne Zernike de eerste vrouwelijke theologiestudent en predikant in Nederland/ predikante van de NPB in het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk.

De naam van de vereniging werd in 1991 gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en in 2014 in Vrijzinnigen Nederland. De vereniging bestaat uit individuele leden en leden die verenigd zijn in plaatselijke afdelingen. Deze zijn zeer divers qua karakter, sfeer en activiteiten.

Vrijzinnigen Rhenen

Op 29 september 1916 wordt in een achterzaaltje de “Vrijzinnige Godsdienstige Kring te Rhenen” opgericht. Men sluit zich vrijwel direct aan bij de landelijke NPB. Het kerkelijk leven, een eigen predikant, de catechisatie en de zusterkring zijn belangrijk.

In 2016 wordt het 100-jarig bestaan gevierd met een uitgebreid feestprogramma en de uitreiking van een jubileumboek. Hierin wordt uitgebreid teruggeblikt op het wel en wee van de afdeling, de wederwaardigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet te vergeten het zwervend bestaan. Bijeenkomsten worden gehouden in zalen van de dassenfabriek, hotel-restaurants, een schietgebouw, pompstation, buurtcentrum, gymnastiekzaal en de voormalige burgemeesterswoning Bella Vista. In 1962 wordt een bouwcommissie ingesteld, in 1963 een bouwperceel verworven en op 18 mei wordt het gebouw aan de Beukenlaan betrokken. Het krijgt de naam “de Vlam”. Een bloeiperiode volgt met bijzondere vieringen, jeugdwerk en een toneelgroep.

Eind jaren ’70 stagneert het ledental, een trend die zich tot op heden doorzet, ondanks vernieuwende programma-activiteiten als lezingen, films, theatervoorstellingen en cursussen, en ondanks de renovaties na 2000 aan benedenzaal, tuin en bovenzaal.

In 2014 noemt de afdeling zich De Vlam Vrijzinnigen Rhenen.

In 2015, neemt de in ledental geslonken afdeling Rhenen afscheid van haar laatste voorganger. De preekbeurten worden door gastpredikanten ingevuld. Pastoraal werk wordt op ad hoc basis geleverd door een “vaste” pastoraal werker.


100 JAAR VRIJZINNIGEN IN RHENEN definitief.pdf