ANBI

ANBI gegevens

Naam van de vereniging: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Rhenen, zich noemende Vrijzinnigen Rhenen

IBAN: NL17 ABNA 0478 6000 97 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Rhenen

RSIN: 815287987

KvK: 40478417

Omzetbelastingnummer: 8152.87.987.B.01

Bezoekadres: gebouw de Vlam, Beukenlaan 2, 3911XK Rhenen

Postadres: Molenberg 26, 3911PS Rhenen

Beleidsplan: Hierbij verwijst Vrijzinnigen Rhenen naar het beleidsplan van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland.

Bestuurders: zie Contactpagina

Beloningsbeleid: bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag: het jaarverslag 2021-2022 kunt u hier downloaden.