Wie zijn wij

DE VLAM

Centrum voor Cultuur en Bezinning


Gebouw "De Vlam" biedt ruimte voor allerlei vormen van cultuur en bezinning. De veelkleurigheid van het logo is daar symbool van. Het gebouw is eigendom van Vrijzinnigen afdeling Rhenen en zij is de belangrijkste gebruiker. Maar andere organisaties maken dankbaar gebruik van het gebouw, want met zijn moderne voorzieningen en faciliteiten is het gebouw geschikt voor diverse (culturele) doeleinden.

Wat te beleven

Voor u ligt het jaarprogramma 2019-2020 van De Vlam. Het bestuur en de programma-commissie hebben weer hun best gedaan om dit programma weer interessant te maken. Dit keer met als jaarthema “Samenleven, hoe doe je dat? Naast de religieuze, christelijke vieringen zijn er experimentele diensten, lezingen, filmavonden en museumbezoek. Ook komen er meerdere tentoonstellingen van beeldende kunstenaars. Reden te over om aandachtig deze gids door te nemen of er iets van uw gading bij is.

De leden van de vereniging hebben aangegeven dat zij het gebouw willen omvormen tot een cultureel centrum voor de gemeente Rhenen. Het gebouw is tenslotte zeer geschikt voor kleinschalige optredens. Zo maakt reeds lange tijd de stichting Concerten De Korenwinde dankbaar gebruik van de zaal voor haar kamerconcerten; haar programma is beknopt in deze gids opgenomen. Andere verenigingen en stichtingen maken ook (incidenteel) gebruik van het gebouw, maar hopelijk in de toekomst op meer vaste basis.

Wat is en doet de vereniging?

Vereniging De Vlam is een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap. Op historische gronden is nu nog de statutaire naam "Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Rhenen"”geldend. Het woord "Vrijzinnig" wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht. Wel zijn wij leden, begunstigers en belangstellenden van De Vlam, samen of individueel, op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in en van ons leven. Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie maar staan zeker open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

De leden en begunstigers vormen een gemeenschap waarin men aandacht voor elkaar heeft en met elkaar meeleeft. Lid zijn van De Vlam heeft dan ook een meerwaarde. We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen. Bijzondere diensten (bijvoorbeeld trouw- of rouwdienst) kunnen op verzoek verzorgd worden met een geheel persoonlijke invulling.