Ons netwerk

Ons netwerk


Contacten in Rhenen

Ons belangrijkste contact is Podium de Vlam, de stichting die Programma de Vlam vorm geeft en het gebouw exploiteert.

Een maandelijkse gast is Amnesty Rhenen met de verkoop van kaarsen of speciale acties.

Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de lokale Raad van Kerken Rhenen Kesteren. Andere deelnemers zijn de Ontmoetingskerk (PKN), Gedachteniskerk (RK) en de Voorhof (PKN) uit Kesteren. Gezamenlijk worden oecumenische bijeenkomsten georganiseerd.


Contacten in de regio

Van oudsher hebben wij contacten met de vrijzinnige afdelingen uit Zuid-Veluwe-Vallei: Bennekom, Lunteren, Oosterbeek (Remonstrants), Renkum, Veenendaal en Wageningen.

Minder contact, maar wel nabij zijn de afdelingen op de Utrechtse Heuvelrug: Amerongen, Doorn, Driebergen en Zeist.

De Vrijzinnig Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting Zuid-Veluwe is voortgekomen uit de oprichting van drie wooncomplexen voor senioren in Bennekom en Wageningen door de afdelingen van Zuid-Veluwe-Vallei. Bestuur en Raad van Advies en Toezicht bestaan uit leden van genoemde afdelingen. Behalve het bevorderen van ”Wonen met een plus” kan de stichting ook donaties toekennen aan activiteiten en instellingen die het vrijzinnig gedachtegoed bevorderen. Jarenlang heeft de Rhenense afdeling hiervan geprofiteerd.

Allegoeds, een vrijzinnige stichting die een volledig aangepast vakantiehotel Het Bosgoed in Lunteren exploiteert voor ouderen die zonder ondersteuning niet (meer) op vakantie kunnen of willen.


Contacten landelijk

Vrijzinnigen Nederland

Voor meer vrijzinnigheid: Laurens ten Kate, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek.


Voor websites ga naar links