contact

Contact

Vragen, ideeën of interesse in lidmaatschap ?

Mail ons gerust via info@vrijzinnigenrhenen.nl

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043JJ, Opheusden

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Pastoraal werker: Mw. M.M. van Zoest Tel: (0488) 45 43 54, e-mail: mmvanzoest@hetnet.nl

Kosters: even maanden: Dhr. W.J. Keijman tel: (0317) 61 61 38

oneven maanden: Mw. M. Roest-Kerkhoff tel: (0317) 61 66 59

Verhuur gebouw: Hr. P.C. Vis tel: (0317) 61 90 77, e-mail: penningmeester@devlamrhenen.nl

Muziek/techniek: Dhr. W.J. Keijman tel: (0317) 61 61 38

Voorzitter: vacature

Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis

Bestuurslid: vacature

Bestuurslid: vacature