Contact

Contact


Vrijzinnigen Rhenen, opgericht dd. 29 september 1916

statutaire naam Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Rhenen

Postadres: Molenberg 26, 3911 PS Rhenen

e-mail: info@vrijzinnigenrhenen.nl

website: www.vrijzinnigenrhenen.nl

 

Bestuur:

Mw. G.E. van der Voet-Stam, tel: 0317-612669

Mw. Ph.H. van der Zee-Schlebaum, tel: 06-15341367

Bankrekening: NL17 ABNA 0478 6000 97

Mw. H. Goosmann-van Tellingen, administratie, tel: 06-44558133

Pastoraal werker:

Mw. Ds. M.M. van Zoest, tel: 0488-454354

e-mail: mmvanzoest@hetnet.nl

Koster:

Hr. W.J. Keijman, tel: 0317-616138 (ook techniek)

 

Podium De Vlam

e-mail: info@podiumdevlam.nl

website: www.podiumdevlam.nl   

contact: Kitty van den Hoek, tel: 06 519 829 83

Verhuur gebouw de Vlam

Mw. H. Goosmann-van Tellingen, tel: 06-44558133

 

Relaties

Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl

Seniorenhuisvesting Zuid-Veluwe, voor wonen met een plus: www.vrssh-zuidveluwe.nl

Allegoeds. Vakanties voor ouderen met volledig aangepast vakantiehotel Het Bosgoed in Lunteren. www.allegoedsvakanties.nl