Welkom bij Vrijzinnigen Rhenen


Sinds 1968 huist Vrijzinnigen Rhenen in gebouw de Vlam. Deze naam is ontleend aan het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland. Het staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting. De veelkleurigheid doet recht aan het veelzijdig gebruik van het gebouw.

Vrijzinnigen Rhenen is een geloofsgemeenschap, geen kerk, maar een vereniging. Vrijzinnig wil zeggen dat wij, de leden, ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensbeschouwing. Met respect en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar zijn wij samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

In onze zondagse bijeenkomsten laten wij ons niet alleen inspireren door de christelijke traditie, maar staan wij ook open voor andere religies of wijsgerige bronnen.

Activiteiten op het raakvlak van religie, beeldende kunst, cultuur, natuur, wetenschap en maatschappij zijn voor ons even belangrijk. Deze worden onder auspiciën van Podium de Vlam georganiseerd. (www.podiumdevlam.nl)

Ons gebouw de Vlam zien wij als een ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar iedereen zich welkom weet en thuis voelt.


Januari 2023

Zo 08 11:00 Nieuwjaarsbijeenkomst

Zo 15 19:00 Oecumenische vesper in de Ontmoetingskerk met oa. M. van Zoest, VN

Vr 20 16:30 Oecumenisch cafe in De Vlam, Raad van Kerken

Zo 22 10:30 Viering, Maarten Kruimer, VN

Vr 27 10:00 Koffie met Monique

CORONA

Coronamaatregelen zijn voorbij, het coronavirus nog niet. We blijven dus thuis bij verkoudheidsklachten en houden rekening met elkaars kwetsbaarheid.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Molenberg 26, 3911 PS Rhenen

e-Mail: info@vrijzinnigenrhenen.nl