Vieringen

Vieringen

De vieringen vormen de voornaamste activiteit van onze geloofsgemeenschap. Deze worden twee keer per maand gehouden, meestal op de 2e en 4e zondag, maar altijd op een hoogtijdag als Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Op de laatste zondag vóór Advent worden de overledenen herdacht.

Na afloop van de dienst wordt in de benedenzaal koffie gedronken en is er gelegenheid met elkaar na te praten.

De vieringen worden geleid door een gastvoorganger. Hierdoor ontstaat een gevarieerd aanbod van vrijzinnige vieringen, met een meer of minder traditioneel karakter of juist een experimenteel. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van cd-muziek en beeldmateriaal. Voor de vaste begeleiding op het orgel zorgt al meer dan 50 jaar Wim Keijman.

 

Onze voorgangers

Er wordt getracht de voorgangers vaker per jaar te laten komen, zodat de kerkbezoekers de voorganger beter leren kennen en ook de predikant de afdeling.


Onze voorgangers van dit seizoen zijn op volgorde:

Mw. Ds. M.M. (Monique) van Zoest, tevens onze pastoraal werker

Hr. G. J. (Gert Jaap) Kardol,

Mw. K.M. (Kiki) van Holst-van der Waarde

Mw. C. (Cathrien) Roolvink

Mw. M.R.P. (Marieke) de Vries-Hofman

Hr. J.A.M. (Hans) Siemerink, RK

Hr. Drs. H.R. (Harm) Knoop

Hr. M. (Maarten) Kruimer

Hr. P. (Paul) Stegenga